Problem Tanıma Teknikleri

Problem çözme sürecinin problem bulma ya da problemi tanıma kısmını ele alan çeşitli teknikler vardır. Örneğin, veri toplama, ‘semptom’ teşhisi, araştırma metodolojisi ve grup beyin fırtınası bu kısma dahil olabilir. Geleneksel teknikler, esas olarak, istatistikler, sonuçlar, hedefler, eğilimler, performans düzeyleri, vb. gibi katı veriler üzerinde yoğunlaşırlar. Yumuşak veriler ise duygular, inançlar, görüşler, tutumlar, kişilikler, kişisel davranışlar, seziler, tepkiler, vb. ile ilgili olabilir. Daha önce gördüğümüz düşünme aşamaları bunları örneklerle açıklamaktadır.

Mantıklı düşünen yöneticiler için tehlike, bir probleme ilişkin yumuşak verileri ve öznel yanları inkar etmek ya da küçümsemektir. Oysa pratikte, bu yanlar genellikle, sorunların aslan payını (buzdağının yüzeyin altındaki kısmını) temsil etmektedir, dolayısıyla onlarla en iyi şekilde ilgilenmemiz gerekir. Bu yüzden, yaratıcı yaklaşımlar çoğu kez aynı mantık zemininde dolanıp duran daha analitik tekniklere kıyasla daha iyi sonuç sağlamaya eğilimlidirler. Aşağıda problem tanımaya ilişkin bazı yaklaşımlar gösterilmiştir. SEMPTOMLAR Organizasyonun bir ürünü, pazarı, departmanı ya da herhangi bir parçasını alarak, semptomları ya da bilinen sorun veya faktörleri sıralayın. Örneğin bir ürün için şunları listeleyebilirsiniz:

•  son üç ayda satışlardaki düşüş

•  malzeme teminindeki darboğazlar

•  işletmedeki moralin düşük olması

•  piyasaya yeni ürün sürmenin etkisi

•  yinelenen fabrika bakım güçlükleri

•  piyasaya yeni giren rakipler

Bunlar, problemlerin tanımlanabilmesi için katı ya da yumuşak veri gerekliliklerine göre sınıflandırılabilir. Satış rakamları ya da envanter düzeyleri gibi bazı semptomlar katı destekleyici verilere sahipken, diğer semptomlar insanlar, teknolojinin etkisi ya da gelecekte ne olabileceği gibi öznel yargılar içerecektir. Ama her durumda, problemler muhtemelen semptomlar listesinden teşhis edilerek daha iyi tanımlanabilir ve böylece şimdiye kadar görmüş olduğumuz çeşitli problem çözme yaklaşımlarına uygun hale getirilir. Genel olarak X ürünü bir sorun olmayabilir ve olumsuz belirtilerle aynı sayıda olumlu belirtiler gösterebilir. Önemli olan kendinizi kandırmamanızdır; problemleri, onlar sizi bulmadan görmeli ve onlara karşı önceden önlem almalısınız. Bir problemi ne kadar erken görürseniz, onu bir fırsata dönüştürme şansınız o derece yüksek olur. Ne kadar uzun süre boşlarsanız, ana nedeni belirlenmesi güç olan bir semptom ya da ‘bileşik’ bir problem haline gelme olasılığı o kadar yüksek olur. Her semptomun ardında, spesifik olarak uğraşabileceğiniz bir ya da birkaç problem görebilmelisiniz.

VERİ TOPLAMA Meseleleri ve problemleri reaktif bir tarzdan çok proaktif bir tarzda sorgulamamıza olanak tanıyacak çeşitli araştırma yöntemleri mevcuttur. Örneğin, soru listeleri, mülakatlar, ürün, kalite ve finans istatistikleri, tutum ve benzeri şeyler için anketler, iş örnekleme, odak grupları, vb. vardır. Bir semptom çözümlemesinde

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp eğitimi - nlp eğitimleri - nöro linguistik programlama - antalya nlp - nlp antalya - antalya nlp eğitimleri -

Yorumlar