NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) Practitioner Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla sunulmaktadır. 90 saat süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı hedefler. Bu program, kişilerin NLP sistemi hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra, kişisel deneyimlerine yönelik değişim sağlayabilmeleri ve fark atabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. NLP iksirinin siz de tadına bakmalısınız. Birçoğunuz nlp’ yi kitaplardan okudu, bir kısmınız yakınlarından dinledi. Şu zaman ise yaşama zamanı. NLP nedir? NLP' nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sahip olmak istiyor? NLP, bir düşünce sistematiğidir. NLP, önce kişinin kendisiyle anlaşabilmesi, kendi iç ikilemlerinden, kaygı ve korkularından arınması, dünyayı daha iyi algılaması, davranışlarını algılarına göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.

NLP, bilimsel alt yapıya sahip bir sistemdir. Kısacası NLP, insan davranışlarının modellenmesidir. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli ilerlemektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve kalıcı bir biçimde davranış değişikliği yapmaya yönelik çok güçlü teknikleri ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesini içermektedir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli malzemeleri sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle çıkar yola. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların yararlı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır. Bütün hikâye 1970’ li yılların başında Santa Cruz’ da ki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başlar. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellerler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfederler.

Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına katarlar. Bu yöntemde anlatılan davranış ve düşüncelerimizde bilinçaltımızın yani bilinçsiz aklın çok büyük rolü olduğudur. M. Erickson bilinçsiz akılla nasıl iletişim kurulabileceğini ve bilinçsiz aklın çalışma prensiplerini ortaya koyar. Bunun modellenmesi ile de iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızlanır ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağlamaya başlar. Yani modelleyenler M. Erickson’un elde ettiği sonuçların aynılarını elde ederler. O dönemde ünlü aile terapisti Virginia Satir’in yaptığı çalışmalar da çok başarılıdır. İnsanlarla kurduğu iletişim ve sistem düşüncesi bu başarının temelini oluşturur. Onlar Virginia Satir’i de modellerler ve aynı başarıyı elde ettiklerini görürler. Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğini belirleyerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesidir yani MODELLEMEKTİR.

NLP HAKKINDA;

NLP yi tek bir ifadeyle sınırlamak imkânsızdır. NLP ‘nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik açılardan yansıyarak konunun tüm şeklini ve gölgelerini açığa çıkaran fotonlar gibidir. NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü başarıya sahip bireylerin ve kurumların bu sonuçlara nasıl elde ettiklerini inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle öğrenenler de güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme modelleme adı verilir. Modellemek için, NLP, kişisel tecrübelerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal hallerimizi, iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam yüklediğimizi ele alır. Hiçbir olay tek başına anlamlı değildir. Ona anlam yükleyen bizlerizdir ve farklı kişiler aynı olaya farklı anlamlar verirler. Bu nedenle NLP içsel deneyimleri inceler.

Yaşamınızda, gerek içinizden gerek dışınızdan gelen sizi sınırlayan engelleri aşarak yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? İşinizde, ailenizde ve çevrenizde, sorunların kontrol ettiği biri değil de sorunları kontrol edebilen pozitif ve başarılı bir insan olarak yaşamak ister misiniz? Duygularının esiri olan biri olmaktan kurtulup duygularını yöneten, davranışlarını yönlendiren, yaşamının kontrolünü eline almış birisi olmaya ne dersiniz? Aslında var olan; ama kullanamadığınız potansiyelinizi keşfetmek size neler sağlardı hiç düşündünüz mü? İnsanlarla daha etkin iletişim kurabilmiş olsaydınız neler kazanmış olurdunuz ya da neler kaybetmemiş olurdunuz? NLP Practitioner gerçek potansiyelinizin farkına varmanız için bir başlangıçtır. SAYGIN NLP Pratisyen eğitiminin içeriği üniversitelerde, iş dünyası eğitimlerinde ya da kitaplarda yer almaz. Bu bilgiler sizin içinizde SAKLI. DAHİNİZ içinizde emrinizi bekliyor ve bu program size uyanışınızın anahtarını veriyor!

NLP PRACTITIONER SİZE NELER KAZANDIRACAK? . YÜRÜYÜŞÜNÜZ BİLE DEĞİŞECEK.. . Bir daha asla aynı olmayacaksınız... Çünkü bir daha asla eski sınırlamalarınız olmayacak... Çünkü bir daha dünyaya eski gözlüklerle bakmayacaksınız... Çünkü bir daha dünyayı etrafınızda kalın duvarlarla hissetmeyeceksiniz... Çünkü kafanızda sizi rahatsız eden sesler (kimin sesleriyse onlar)bir daha olmayacak... Çünkü kendiniz olmak ne demek onu anlayacaksınız... Tıpkı bunu yaşayan sizden önceki yüzlercesi gibi... Ve belki bu size ilk başta imkansız gelecek... Ve belki, ilk defa diğer insanları anlamak düşüncesi rahatsız edici olacak...(Çünkü sürekli başkalarını suçlamak lüksü elinizden alınacak.) Ve belki, bilinçaltınızla iletişim kurmak size korkutucu gelecek...(Çünkü yüzleştiğinizde içinizdeki çocuğu göreceksiniz.) Ve belki, yıllarca biriktirdiğiniz sorunları birkaç dakikada kaybedivermek sizde boşluk yaratacak...(Çünkü çok uzun süredir o sıkıntılar orada) Ve belki, bir daha kursiyerler için siz de Bu anlatılmaz, sadece yaşanır diyeceksiniz... Tıpkı bunu yaşayacak olan sizden sonrası binlercesi gibi... Kim bilir?...

NLP Practitioner Konuları

# Nasıl öğreniriz?

# Beynimiz nasıl çalışır?

# Ustalık nasıl oluşur?

# Soruların yeri nedir?

# NLP nedir? # Düşüncelerimiz nasıl oluşur?

# Geçmişi nasıl sileriz?

# Bağımlılıklardan nasıl kurtuluruz?

# Ruh halimizi nasıl kontrol ederiz?

# Beynimizdeki anlamları nasıl değiştirebiliriz?

# Karşı tarafın düşünce modellerini nasıl anlarız?

# Temsil sistemleri nasıl çalışır?

# Çağrıştırıcılar nasıl çalışır?

# Takıntılarımızdan nasıl kurtuluruz?

# İnançlarımızı nasıl değiştirebiliriz?

# Değerlerimizi yeni baştan nasıl organize edebiliriz?

# Dili kullanarak derin yapıya nasıl ulaşırız?

# Sahip olmadığımız davranışları nasıl kazanırız?

# Beyin zamanı nasıl işler ve bunu nasıl kullanabiliriz?

# Ruhsal boyuttaki insanlar nasıl yaşar?

# Beynin bilgisayar programları nasıl çalışır?

# Hipnotik dil kalıpları nasıl çalışır?

# Hayatın anlamı içinde yerimiz nedir?

# Ne istiyoruz?

# Hedefleri nasıl koymalıyız?

# Hedefleri nasıl koymalıyız?

# Tüm bu bilgileri nasıl birleştiririz?

NLP PRACTITIONER EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ:

# NLP’nin Varsayımları

# Temsil Sistemleri

# Düşünme Biçimleri

# Göz hareketleri

# Dil Kalıpları

# Alt Sistemler

# T.O.T.E Model

# Ahenk, Uyum ve Bütünlük

# Değişim Stratejileri

# Çapa Atmak

# Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

# Meta Model Soruları

# Meta Programlar

# İletişim ve Davranış Dilini Anlama

# İletişim İlkeleri

# Zihin ve İşleyiş Şekli

# Hipnotik Dil kalıpları

# Algısal Pozisyonlar

# Hedef Belirleme

# Değişimin Mantıksal Boyutları

# Öğrenim Düzeyleri

# Yeniden Çerçeveleme

# Ruh Halleri

# Swish SAYGIN NLP PRACTITIONER kimler için uygundur?

İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için Uygundur !! Uluslararası kabul görmüş program, artık size yararlı olmayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve aynı zamanda hayal ettiğiniz hayatı yaşamanız için size yardım etmeye odaklanmıştır.

# Eğitimin ismi: NLP Practitioner Eğitimi

# Eğitimci: Cemal KONDU. ( Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Uzmanı/ Yazar)

# Eğitimin süresi:

#Eğitimin yeri: nlp İzmir( İzmir Kişisel Ve Kurumsal Gelişim Akademisi)

# Eğitimin dili: Türkçe.

Sertifika: Katılımcılara Uluslararası Geçerli NLP Diploma Sertifikası Verilecektir.

SERTİFİKA Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılara uluslararası Nöro Linguistik Programlama Eğitmenleri Birliğinden NLP PRACTITIONER sertifikası verilecektir. DÖKÜMAN Her katılımcıya SAYGIN NLP Practitioner seminer dökümanları verilecektir.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp eğitimi - nlp eğitimleri - nöro linguistik programlama -

Yorumlar